Suatu hari, Rasulullah berjanji kepada Jabir bin Abdillah ra, “Kalau zakat dari Bahrain telah terkumpul, kau akan kuberi harta sebanyak sekian, sekian dan sekian (3x)”.

Tetapi harta tersebut belum juga datang, hingga ajal menjemput Rasulullah.

Semasa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, barulah harta yang dimaksud terkumpul. Khalifah Abu Bakar menyuruh seseorang untuk mengumumkan, siapa saja yang telah dijanjikan sesuatu (tentang harta tersebut), agar datang menghadapnya.

Datanglah Jabir. Ia menjelaskan, pernah dijanjikan Rasulullah akan diberi harta dari Bahrain (sebanyak 3 kali). Khalifah pun memberinya sekantong harta. Ketika Jabir datang lagi, ia memberi sebanyak 500. Ketiga kalinya, ia memberi dua kali lipat sebanyak yang diberikan sebelumnya. Itu dilakukan Khalifah Abu Bakar, untuk menunaikan janji yang telah diucapkan Rasulullah.

Iklan